Assurantiebelasting


Wat is assurantiebelasting en waar dient het voor

In Nederland kennen wij een belasting op verzekeringen en die belasting wordt ook wel de assurantiebelasting genoemd. De assurantiebelasting moet in Nederland betaald worden wanneer een verzekeringsnemer een verzekering afsluit bij een verzekeraar. De assurantiebelasting moet worden betaald over de verzekeringspremie die moet worden betaald. Op de website auto-verzekeringafsluiten.nl voor het afsluiten van een autoverzekering. Het tarief voor de assurantiebelasting wordt vastgesteld door een belastingpercentage over de premie. Wanneer er verzekeringen apart van elkaar worden afgesloten door de verzekeringsnemer of de verzekeraar dan moet er ook per afgenomen product assurantiebelasting betaald worden. De assurantiebelasting komt ten goede aan de Nederlandse staat en bij het verkeerd berekenen of het niet in rekening brengen van de assurantiebelasting zullen zware straffen volgen. Ook over de ziektekostenverzekering wordt assurantiebelasting berekend. Wat dit voor invloed heeft op de premie van de ziektekostenverzekering kunt u lezen op ziektekostenvergelijken.com.

Vrijstelling van assurantiebelasting

De assurantiebelasting is in Nederland opgenomen in de Wet op belastingen van rechtsverkeer. In deze wet staat dat er een aantal zaken vrijgesteld zijn van de assurantiebelasting. Van de belasting vrijgesteld zijn:

 • Levensverzekeringen
 • Ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Ziekte- en ziektekostenverzekeringen
 • Werkloosheidsverzekeringen
 • Verzekeringen van zeeschepen, uitgezonderd pleziervaartuigen en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale luchtverkeer, geen privÊvliegtuig
 • Transportverzekeringen
 • Herverzekeringen
 • Exportkredietverzekeringen

Voor deze verzekeringen hoeft geen assurantiebelasting te worden betaald, tenzij het om een samengestelde verzekering gaat. Bij een samengestelde verzekering zijn diverse producten belast met assurantiebelasting en anderen zijn weer vrijgesteld van belasting. Een samengestelde verzekering is bijvoorbeeld een reisverzekering. Bij een reisverzekering zijn de volgende producten belast:

 • Annuleringsdekking
 • Autopechhulp
 • Rechtsbijstanddekking
 • Diergeneeskundige kosten

Vrijgesteld van belasting bij een reisverzekering zijn:

 • Ongevallenverzekering
 • Geneeskundige kosten
 • Dekking voor bagage, geld en sportuitrusting

Tarief voor de assurantiebelasting in Nederland

Het percentage voor de assurantiebelasting in Nederland is sinds 1 januari 2013 vastgesteld op 21%. Dit percentage geldt voor alle nieuwe verzekeringen die zijn aangegaan op of na 1 januari 2013. Ook wanneer de premie al in 2012 is betaald voor 2013 geldt dit nieuwe percentage. Het percentage voor de assurantiebelasting is de afgelopen jaren een aantal keren verhoogd. Het percentage voor de assurantiebelasting is op 1 maart 2011 ook al verhoogd van 7,5% naar 9,7%. De assurantiebelasting wordt meestal door de verzekeraar zelf geheven en afgedragen.