Uit welke soorten leningen kun je kiezen?

Wanneer je op zoek bent naar een passende geldlening om je doelen sneller te kunnen bereiken, dan is het zeer verstandig om diverse soorten leningen te bekijken. Er zijn namelijk meerdere leenvormen mogelijk. Elke kredietvergelijker hanteert daarbij ook nog eens zijn eigen voorwaarden. Via www.leningen.nl is het eenvoudig om snel een goed passende geldlening te vinden en direct een offerte aan te vragen. We geven hier alvast een korte uitleg over de verschillende leenvormen.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening kiest men wanneer er eenmalig een bepaald bedrag nodig is, bijvoorbeeld  om een auto of motor te kopen. Een persoonlijke lening afsluiten voor een verbouwing levert in sommige gevallen ook belastingvoordeel op. Een persoonlijke lening geeft zekerheid. Zowel de rente als de looptijd staan vast. Daardoor is het in één oogopslag duidelijk wanneer de lening is afgelost en wat er per maand betaald moet worden. Het bedrag dat met een persoonlijke lening geleend kan worden ligt bij de meeste kredietverstrekkers tussen de 5.000 euro en maximaal 75.000 euro.

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet kiest men wanneer er met wat extra geld achter de hand wilt hebben. Er wordt een kredietlimiet afgesproken met de geldverstrekker, bijvoorbeeld 10.000 euro. Dit bedrag kan ineens opgenomen worden maar ook in delen. Er wordt alleen rente betaald over het gedeelte wat is opgenomen. Vanaf het moment dat het geld gedeeltelijk of geheel is opgenomen, dient er terugbetaald te worden. De hoogte van het terug te betalen bedrag is minimaal 2 procent van het opgenomen bedrag. Dat is voor een deel rente, en een deel aflossing. Als de lening gedeeltelijk is afbetaald, kan er  opnieuw tot aan het limiet geld opgenomen worden. De rente van een doorlopend krediet is variabel, maar meestal lager dan de rente bij een persoonlijke lening. Een doorlopend krediet voor huiseigenaren (ook wel WOZ-krediet genoemd) is een doorlopend krediet die alleen afgesloten kan worden wanneer er een koophuis in het spel is.

Zakelijke lening of zakelijk krediet

Een zakelijke lening is een product op maat. Het leenbedrag wordt afgestemd op het doel van de lening. Zo kan er van het krediet gebruikt worden om extra personeel aan te nemen, een verbouwing door te voeren of het financieren van apparaten, machines en transport. Doorgaans is een zakelijke lening bedoeld voor een eenmalig grote investering. Het gewenste bedrag wordt in één keer op de rekening gestort, waarna het aflossen begint. Een zakelijk krediet verzekert een bedrag dat doorlopend opgenomen kan worden. Door de flexibiliteit van het opnemen is zakelijk krediet geschikt om een bedrijfsfinanciering uiteindelijk door te zetten.

Een deurwaarder inschakelen bij een huurachterstand

Wanneer je als commerciële vastgoedeigenaar je vastgoed verhuurt, verwacht je een maandelijks afgesproken bedrag te ontvangen. Wanneer een van je huurders of zelfs meerdere huurders met een huurachterstand te maken krijgen, raak je het rendement van jouw investering kwijt en loert het gevaar van mogelijke leegstand.

Als Vereniging van Eigenaars (VvE) ben je afhankelijk van de bijdragen van de eigenaren van het pand. Deze bijdragen worden gebruikt om onderhoud uit te voeren en in het geval van schade snel te kunnen handelen door reparatiewerkzaamheden uit te laten voeren. Wanneer de betaling van deze bijdrage uitblijft, wordt het voor de VvE steeds lastiger om de beste service te bieden.

Inschakelen van deurwaarder bij huurachterstand

Als verhuurder of bestuur van de VvE weet je hoe belangrijk het is om een goede relatie met alle bewoners, bedrijven en andere eigenaren te onderhouden. Natuurlijk wil je het openstaande bedrag zo snel mogelijk ontvangen, maar direct pressie uitoefenen is niet altijd de beste oplossing. In de praktijk heeft dat juist een averechts effect. Toch komt er een punt waarop er voor het bestuur van de VvE of commerciële vastgoedeigenaar een grens wordt bereikt. Ondanks de beste pogingen om de kwestie op gemoedelijke wijze op te lossen, weigert de huurder om te betalen. In dat geval is het verstandig om een deurwaarder in te schakelen.

Tactisch en resultaatgericht

Een deurwaarder weet hoe met deze situatie moet worden omgegaan. Hoewel een deurwaarder volledig in jouw belang acteert, zal hij de situatie van de debiteur ook meenemen in zijn aanpak. Dat kan betekenen dat het wat langer duurt voordat het verschuldigde bedrag volledig is overgemaakt, maar de kans dát het bedrag wordt overgemaakt wordt juist groter. Een goede deurwaarder is een deurwaarder die het belang van de relatie tussen huurder en verhuurder begrijpt. Een deurwaarder doet veel meer dan alleen schulden innen. Op de website www.stalmandeurwaarders.nl vind je meer informatie over de diensten die deurwaarders leveren, zoals het adviseren van cliënten.

 

Adequate ingreep

Van een deurwaarder mag je verwachten dat deze jouw belang altijd voorop stelt. In het ideale geval kan een deurwaarder een compromis sluiten die voor beide partijen werkt. De huurder krijgt meer tijd om te betalen en de verhuurder is er zeker van dat hij het volledige bedrag terugkrijgt. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat je als verhuurder niet altijd de ruimte hebt om betalingen uit te laten stellen. Is er haast geboden? Dan grijpt een deurwaarder adequaat in, zodat jij als verhuurder niet in de problemen komt door een huurder die niet betaalt.

Wat is voor u de beste autoverzekering?

Het is u ongetwijfeld wel bekend dat er in Nederland een wettelijke verplichting geldt voor wat het afsluiten van een autoverzekering betreft. Op het ogenblik dat er een nieuw voertuig in het verkeer wordt gebracht dient deze dan ook meteen te worden verzekerd. Elk jaar opnieuw wordt er gecontroleerd of een ingeschreven auto in het verkeer daadwerkelijk ook over een verzekering beschikt. Is dat niet het geval? Dan kan dat als gevolg hebben dat u geconfronteerd wordt met een (zware) boete. Heeft u ook net een nieuwe auto aangekocht, maar is het voor u nog niet helemaal duidelijk welk type van autoverzekering u daarvoor moet afsluiten? In dat geval kan de informatie op deze pagina u daar ongetwijfeld bij helpen.

Welke autoverzekering is er wettelijk verplicht?

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangegeven is het zo dat er voor het afsluiten van een autoverzekering een wettelijke verplichting geldt. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat deze verplichting enkel en alleen bestaat voor wat de zogenaamde WA-verzekering betreft. Dit is de meest eenvoudige en tevens ook voordeligste autoverzekering die op de markt is terug te vinden. Het afsluiten van dit type van autoverzekering zorgt er in de praktijk evenwel voor dat u niet zelf bent verzekerd tegen schade welke uw auto oploopt. Het enige dat door de WA-verzekering wordt gedekt is dan ook schade welke wordt veroorzaakt aan derden. Het spreekt voor zich dat dit ook in de omgekeerde richting kan werken.

Het verplicht moeten afsluiten van de WA-verzekering is in het leven geroepen omdat er in het verleden heel wat gevallen werden vermeld van ongevallen waarbij één van de partijen niet gepast verzekerd was. Het gevolg daarvan was dat de partij die schade had geleden niet kon rekenen op een terugbetaling van de schade… waar hij of zij natuurlijk wel gewoon recht op had. Om dergelijke vervelende situaties tegen te kunnen gaan heeft de Nederlandse overheid beslist dat de WA-verzekering voor voertuigen (dus niet alleen voor auto’s) moest worden verplicht. Dit betekent echter niet dat de WA-verzekering bij elke verzekeraar steeds over dezelfde kostprijs beschikt, integendeel. Dit is nochtans een vaak gehoord misverstand.

Besparen op het afsluiten van de WA-verzekering

De WA-verzekering is zoals reeds aangegeven de eenvoudigste en tevens ook voordeligste autoverzekering op de markt. Omwille van het feit dat deze verzekering over een wettelijk verplicht karakter beschikt stellen veel mensen zich de vraag of de kostprijs van de WA-verzekering niet is vastgesteld. Dat is een logische vraag, maar dat is zeker en vast niet zo. Sterker nog, omwille van het feit dat in de praktijk iedereen wettelijk verplicht is om de WA-verzekering af te sluiten is ze voor verzekeraars ongelofelijk concurrentieel. Er is namelijk erg veel vraag naar dit type van autoverzekering. Wilt u er dus met andere woorden zeker van zijn dat u niet teveel moet betalen voor uw WA-verzekering? In dat geval is het steeds aan te raden om even de kostprijs bij verschillende verzekeraars te vergelijken.

Wat is de beperkte cascoverzekering?

De WA-verzekering is een autoverzekering welke aldus niets anders dekt dan de schade die u veroorzaakt ten opzichte van derden. Voor veel mensen zal dit voldoende zijn, maar dat geldt uiteraard lang niet voor iedereen. Wat namelijk wanneer u geen eigen schade wenst in te dekken die u zelf heeft veroorzaakt, maar u bijvoorbeeld wel mogelijke diefstal of brandschade wenst te laten verzekeren? In dat geval kunt u kiezen voor het afsluiten van de zogenaamde beperkt cascoverzekering. Dit type van autoverzekering dekt onder meer:

  • Schade als gevolg van een brand;
  • Schade welke is veroorzaakt door een botsing met dieren;
  • Een sterretje in de voorruit;
  • Diefstal;

De beperkte cascoverzekering of de zogenaamde WA+ brand+ diefstal verzekering is reeds een behoorlijk stuk uitgebreider in vergelijking met de gewone WA-verzekering. De meerprijs die u hiervoor moet betalen is er uiteraard ook naar, maar toch bevindt ze zich nog steeds ver van de meerprijs die wordt aangerekend voor de ultieme autoverzekering, namelijk de all risk.

De all risk autoverzekering, de meest complete autoverzekering

Het derde en laatste type autoverzekering welke u kunt afsluiten is de zogenaamde all risk autoverzekering. Zoals de naam van deze verzekering reeds laat vermoeden biedt deze een dekking tegen alle denkbare risico’s. Deze autoverzekering omvat dan ook niet alleen de verplichte WA-dekking, maar ook de dekkingen tegen brand, diefstal en glasschade en uiteraard de eigen schade. Dit alles zorgt ervoor dat de all risk autoverzekering in de praktijk een uitermate interessante autoverzekering is, alleen is er uiteraard ook wel een stevig prijskaartje aan verbonden. Mede omwille van deze reden is het zo dat er grondig moet worden over nagedacht of dit type van autoverzekering nu voor u wel of niet interessant is.

Let op! Heeft u ervoor gekozen om uw nieuwe auto te leasen of er een speciale autolening voor af te sluiten? In dat geval is het mogelijk dat u niet over een andere mogelijkheid beschikt dan het afsluiten van een all risk autoverzekering. In het bijzonder bij leaseauto’s is het namelijk zo dat de leasemaatschappij de leasingnemer verplicht om het voertuig all risk te laten verzekeren. U kunt eventueel proberen om hier een overeenkomst over te bereiken wanneer u dat echt niet wenst, maar de praktijk leert dat leasingmaatschappijen op dit vlak doorgaans van geen wijken willen weten.

Wat is voor u nu echt de beste autoverzekering?

Welke van de drie aangehaalde autoverzekeringen nu voor u echt de beste is, is in de praktijk altijd afhankelijk van meerdere factoren. Er moet dan ook op dit vlak onder meer rekening worden gehouden met:

  1. De waarde van de auto welke u laat verzekeren;
  2. Hoeveel keer er gebruik wordt gemaakt van de auto in kwestie;
  3. Of er bijvoorbeeld een financiering of een leasing is afgesloten voor de auto;

Voor bijzonder veel mensen zal de WA-verzekering inderdaad ruim voldoende zijn. Echter zijn er ook uitzonderingen. Wanneer u net een dure auto heeft gekocht zult u bijvoorbeeld wellicht niet het risico willen lopen om zelf te moeten opdraaien voor het herstellen van de schade bij een ongeval met verwijtbare schade. Ook voor mensen die dagelijks veelvuldig gebruik maken van hun auto kan een all risk autoverzekering een absolute must zijn. Vergelijk dus goed de verschillende opties welke op de markt zijn terug te vinden en kies vervolgens de autoverzekering die het beste past bij uw voertuig en bij uw rijgedrag.

Vanaf het moment dat het kenteken op naam staat, heeft u een verzekeringsplicht. Indien u op zoek bent naar een goedkope autoverzekering die het beste bij u en bij uw auto past, dan kijkt u op www.diks.nl.

Wanneer schakel je een extern bureau in voor de administratie

Allicht ken je de verhalen over schoenendozen vol bonnetjes en facturen en de bijbehorende stress die het bijhouden van een administratie kan geven. Dit aspect kan je afleiden van je verdere bewind voering van je bedrijf en daardoor voor vertraging zorgen in andere zakelijke processen. Daarom is het van belang dat jij je volledig op de huidige ontwikkelingen binnen je bedrijf en de potentiële groei kan richten, zodat je een gezond en florerend bedrijf kan bestieren.

Naast de administratie omtrent inkomsten, uitgaven en belastingen wil je de salarisadministratie voor je personeel ook goed geregeld hebben. In dat laatste geval doe je er verstandig aan om het voor je personeel met zekerheid goed te regelen en de salarisadministratie uit te besteden aan derden, echter is er ook een mogelijkheid om dit wél zelf soepel en overzichtelijk te laten verlopen.

Kennis van wet- en regelgeving

In veel gevallen is het een logische stap dat je voor je bedrijf kiest voor het uitbesteden van de salarisadministratie. Dit omdat het volledig buiten je kennisgebied ligt en je geen zicht hebt op de huidige wet- en regelgeving wat betreft de juiste afhandeling van deze administratieve stap. En aangezien het een verplichting is vanuit de overheid en de belastingdienst om de loonadministratie op de juiste manier bij te houden en inzichtelijk te maken, wil je dit zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk laten verlopen. Daarom heb je aangeklopt bij een expert op dit gebied en laat je je op die manier volledig ontzorgen.

Huidige mogelijkheden voor de payroll

Echter heeft de techniek ook op het vlak van de payroll niet stil gestaan. Zo zijn er tal van online platforms of apps te hanteren, waarmee de werknemer zelf veel van de benodigde informatie kan invullen. Hierdoor kan er flink bezuinigd worden op de kosten die anders opgaan aan simpele en kostbare handelingen van een administratiekantoor.

Dit lijkt een te verwaarlozen kostenpost, echter kan dat je per personeelslid wel tientallen al dan niet honderden euro’s op jaarbasis schelen.

Administratie is een dynamisch proces

Allicht denk je dat je doordat je eenmaal gekozen hebt voor een administratiekantoor, de overstap naar het zelf in de hand nemen van je administratie een onmogelijke opgave is. Echter kan je je gezien de kosten wellicht wel laten informeren over deze toekomstige aanpassing. Het is namelijk heus niet zo dat je het niet zou kunnen en juist met behulp van de juiste software programma’s zal je inzien dat het geen algebra is en dat het qua energie en tijd veel minder ruimte in zal nemen dan je op voorhand had verwacht.

Daarbij heb je dan de financiële middelen die je weer elders voor kunt inzetten, bijvoorbeeld ter investering van je bedrijf of een uitgebreide jaarlijkse attentie voor je personeel. Bij het investeren in je bedrijf zijn er daarnaast nog bepaalde regelingen die verstandig zijn om te kennen als ondernemer.

Een ander pluspunt van een dergelijk softwaresysteem is dat het personeel en jijzelf meer betrokken zijn bij de handelingen van het uitkeren en inzien van de salarissen en dat schept een extra verbintenis met jouw bedrijf.

Zo vind je de ideale accountant

Tegenwoordig is het niet lastig om een accountant of boekhouder te vinden. Er zijn vele kantoren in Nederland die zowel particuliere als bedrijven of verenigingen helpen bij de financiële huishouding. Wanneer u op zoek bent naar een (nieuwe) accountant is het echter belangrijk om met een aantal aspecten rekening te houden. Wat deze aspecten zoal zijn? Dat leest u in dit nieuwe blog.

Continue reading

Waarom kiezen voor short lease?

Je wilt iemand met een kortlopende arbeidsovereenkomst toch een leaseauto aanbieden zonder al te veel risico te lopen? Kies dan voor de voordelen van short lease. Je bent als bedrijf niet langer gebonden een dure en langlopende contracten en zegt gewoon per maand op. Zo heb je wel de lusten van een representatieve leaseauto maar dus minder de lasten in de vorm van een langlopend contract.

Continue reading

3 redenen om een abonnement op het Financieel Dagblad te nemen.

Het Financieel Dagblad is een krant met het laatste nieuws over de beurs, ondernemen, politiek, economie en de financiële wereld. Ben jij geïnteresseerd in dit onderwerp? Dan lijkt het je vast heerlijk om het FD te lezen met een bakje koffie erbij. Op de bank of in je favoriete stoel. Even tot rust komen met een krant in je hand.

Continue reading