Wanneer schakel je een extern bureau in voor de administratie

Allicht ken je de verhalen over schoenendozen vol bonnetjes en facturen en de bijbehorende stress die het bijhouden van een administratie kan geven. Dit aspect kan je afleiden van je verdere bewind voering van je bedrijf en daardoor voor vertraging zorgen in andere zakelijke processen. Daarom is het van belang dat jij je volledig op de huidige ontwikkelingen binnen je bedrijf en de potentiële groei kan richten, zodat je een gezond en florerend bedrijf kan bestieren.

Naast de administratie omtrent inkomsten, uitgaven en belastingen wil je de salarisadministratie voor je personeel ook goed geregeld hebben. In dat laatste geval doe je er verstandig aan om het voor je personeel met zekerheid goed te regelen en de salarisadministratie uit te besteden aan derden, echter is er ook een mogelijkheid om dit wél zelf soepel en overzichtelijk te laten verlopen.

Kennis van wet- en regelgeving

In veel gevallen is het een logische stap dat je voor je bedrijf kiest voor het uitbesteden van de salarisadministratie. Dit omdat het volledig buiten je kennisgebied ligt en je geen zicht hebt op de huidige wet- en regelgeving wat betreft de juiste afhandeling van deze administratieve stap. En aangezien het een verplichting is vanuit de overheid en de belastingdienst om de loonadministratie op de juiste manier bij te houden en inzichtelijk te maken, wil je dit zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk laten verlopen. Daarom heb je aangeklopt bij een expert op dit gebied en laat je je op die manier volledig ontzorgen.

Huidige mogelijkheden voor de payroll

Echter heeft de techniek ook op het vlak van de payroll niet stil gestaan. Zo zijn er tal van online platforms of apps te hanteren, waarmee de werknemer zelf veel van de benodigde informatie kan invullen. Hierdoor kan er flink bezuinigd worden op de kosten die anders opgaan aan simpele en kostbare handelingen van een administratiekantoor.

Dit lijkt een te verwaarlozen kostenpost, echter kan dat je per personeelslid wel tientallen al dan niet honderden euro’s op jaarbasis schelen.

Administratie is een dynamisch proces

Allicht denk je dat je doordat je eenmaal gekozen hebt voor een administratiekantoor, de overstap naar het zelf in de hand nemen van je administratie een onmogelijke opgave is. Echter kan je je gezien de kosten wellicht wel laten informeren over deze toekomstige aanpassing. Het is namelijk heus niet zo dat je het niet zou kunnen en juist met behulp van de juiste software programma’s zal je inzien dat het geen algebra is en dat het qua energie en tijd veel minder ruimte in zal nemen dan je op voorhand had verwacht.

Daarbij heb je dan de financiële middelen die je weer elders voor kunt inzetten, bijvoorbeeld ter investering van je bedrijf of een uitgebreide jaarlijkse attentie voor je personeel. Bij het investeren in je bedrijf zijn er daarnaast nog bepaalde regelingen die verstandig zijn om te kennen als ondernemer.

Een ander pluspunt van een dergelijk softwaresysteem is dat het personeel en jijzelf meer betrokken zijn bij de handelingen van het uitkeren en inzien van de salarissen en dat schept een extra verbintenis met jouw bedrijf.