Wat is voor u de beste autoverzekering?

Het is u ongetwijfeld wel bekend dat er in Nederland een wettelijke verplichting geldt voor wat het afsluiten van een autoverzekering betreft. Op het ogenblik dat er een nieuw voertuig in het verkeer wordt gebracht dient deze dan ook meteen te worden verzekerd. Elk jaar opnieuw wordt er gecontroleerd of een ingeschreven auto in het verkeer daadwerkelijk ook over een verzekering beschikt. Is dat niet het geval? Dan kan dat als gevolg hebben dat u geconfronteerd wordt met een (zware) boete. Heeft u ook net een nieuwe auto aangekocht, maar is het voor u nog niet helemaal duidelijk welk type van autoverzekering u daarvoor moet afsluiten? In dat geval kan de informatie op deze pagina u daar ongetwijfeld bij helpen.

Welke autoverzekering is er wettelijk verplicht?

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangegeven is het zo dat er voor het afsluiten van een autoverzekering een wettelijke verplichting geldt. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat deze verplichting enkel en alleen bestaat voor wat de zogenaamde WA-verzekering betreft. Dit is de meest eenvoudige en tevens ook voordeligste autoverzekering die op de markt is terug te vinden. Het afsluiten van dit type van autoverzekering zorgt er in de praktijk evenwel voor dat u niet zelf bent verzekerd tegen schade welke uw auto oploopt. Het enige dat door de WA-verzekering wordt gedekt is dan ook schade welke wordt veroorzaakt aan derden. Het spreekt voor zich dat dit ook in de omgekeerde richting kan werken.

Het verplicht moeten afsluiten van de WA-verzekering is in het leven geroepen omdat er in het verleden heel wat gevallen werden vermeld van ongevallen waarbij één van de partijen niet gepast verzekerd was. Het gevolg daarvan was dat de partij die schade had geleden niet kon rekenen op een terugbetaling van de schade… waar hij of zij natuurlijk wel gewoon recht op had. Om dergelijke vervelende situaties tegen te kunnen gaan heeft de Nederlandse overheid beslist dat de WA-verzekering voor voertuigen (dus niet alleen voor auto’s) moest worden verplicht. Dit betekent echter niet dat de WA-verzekering bij elke verzekeraar steeds over dezelfde kostprijs beschikt, integendeel. Dit is nochtans een vaak gehoord misverstand.

Besparen op het afsluiten van de WA-verzekering

De WA-verzekering is zoals reeds aangegeven de eenvoudigste en tevens ook voordeligste autoverzekering op de markt. Omwille van het feit dat deze verzekering over een wettelijk verplicht karakter beschikt stellen veel mensen zich de vraag of de kostprijs van de WA-verzekering niet is vastgesteld. Dat is een logische vraag, maar dat is zeker en vast niet zo. Sterker nog, omwille van het feit dat in de praktijk iedereen wettelijk verplicht is om de WA-verzekering af te sluiten is ze voor verzekeraars ongelofelijk concurrentieel. Er is namelijk erg veel vraag naar dit type van autoverzekering. Wilt u er dus met andere woorden zeker van zijn dat u niet teveel moet betalen voor uw WA-verzekering? In dat geval is het steeds aan te raden om even de kostprijs bij verschillende verzekeraars te vergelijken.

Wat is de beperkte cascoverzekering?

De WA-verzekering is een autoverzekering welke aldus niets anders dekt dan de schade die u veroorzaakt ten opzichte van derden. Voor veel mensen zal dit voldoende zijn, maar dat geldt uiteraard lang niet voor iedereen. Wat namelijk wanneer u geen eigen schade wenst in te dekken die u zelf heeft veroorzaakt, maar u bijvoorbeeld wel mogelijke diefstal of brandschade wenst te laten verzekeren? In dat geval kunt u kiezen voor het afsluiten van de zogenaamde beperkt cascoverzekering. Dit type van autoverzekering dekt onder meer:

  • Schade als gevolg van een brand;
  • Schade welke is veroorzaakt door een botsing met dieren;
  • Een sterretje in de voorruit;
  • Diefstal;

De beperkte cascoverzekering of de zogenaamde WA+ brand+ diefstal verzekering is reeds een behoorlijk stuk uitgebreider in vergelijking met de gewone WA-verzekering. De meerprijs die u hiervoor moet betalen is er uiteraard ook naar, maar toch bevindt ze zich nog steeds ver van de meerprijs die wordt aangerekend voor de ultieme autoverzekering, namelijk de all risk.

De all risk autoverzekering, de meest complete autoverzekering

Het derde en laatste type autoverzekering welke u kunt afsluiten is de zogenaamde all risk autoverzekering. Zoals de naam van deze verzekering reeds laat vermoeden biedt deze een dekking tegen alle denkbare risico’s. Deze autoverzekering omvat dan ook niet alleen de verplichte WA-dekking, maar ook de dekkingen tegen brand, diefstal en glasschade en uiteraard de eigen schade. Dit alles zorgt ervoor dat de all risk autoverzekering in de praktijk een uitermate interessante autoverzekering is, alleen is er uiteraard ook wel een stevig prijskaartje aan verbonden. Mede omwille van deze reden is het zo dat er grondig moet worden over nagedacht of dit type van autoverzekering nu voor u wel of niet interessant is.

Let op! Heeft u ervoor gekozen om uw nieuwe auto te leasen of er een speciale autolening voor af te sluiten? In dat geval is het mogelijk dat u niet over een andere mogelijkheid beschikt dan het afsluiten van een all risk autoverzekering. In het bijzonder bij leaseauto’s is het namelijk zo dat de leasemaatschappij de leasingnemer verplicht om het voertuig all risk te laten verzekeren. U kunt eventueel proberen om hier een overeenkomst over te bereiken wanneer u dat echt niet wenst, maar de praktijk leert dat leasingmaatschappijen op dit vlak doorgaans van geen wijken willen weten.

Wat is voor u nu echt de beste autoverzekering?

Welke van de drie aangehaalde autoverzekeringen nu voor u echt de beste is, is in de praktijk altijd afhankelijk van meerdere factoren. Er moet dan ook op dit vlak onder meer rekening worden gehouden met:

  1. De waarde van de auto welke u laat verzekeren;
  2. Hoeveel keer er gebruik wordt gemaakt van de auto in kwestie;
  3. Of er bijvoorbeeld een financiering of een leasing is afgesloten voor de auto;

Voor bijzonder veel mensen zal de WA-verzekering inderdaad ruim voldoende zijn. Echter zijn er ook uitzonderingen. Wanneer u net een dure auto heeft gekocht zult u bijvoorbeeld wellicht niet het risico willen lopen om zelf te moeten opdraaien voor het herstellen van de schade bij een ongeval met verwijtbare schade. Ook voor mensen die dagelijks veelvuldig gebruik maken van hun auto kan een all risk autoverzekering een absolute must zijn. Vergelijk dus goed de verschillende opties welke op de markt zijn terug te vinden en kies vervolgens de autoverzekering die het beste past bij uw voertuig en bij uw rijgedrag.

Vanaf het moment dat het kenteken op naam staat, heeft u een verzekeringsplicht. Indien u op zoek bent naar een goedkope autoverzekering die het beste bij u en bij uw auto past, dan kijkt u op www.diks.nl.